Vaja: Kompolje 2011

Za izvedbo skupne gasilske vaje celotne GZ Dobrepolje, je bilo letos zadolženo PGD Kompolje. Vaja je potekala v petek, 11.11.2011, pri podružnični osnovni šoli Kompolje. Udeleženih je bilo vseh sedem društev, naše društvo je bilo prisotno s 25 člani in članicami, skupaj pa je bilo na vaji prisotnih okoli 120 gasilcev in gasilk.

kompolje2011-6
 
Predpostavka vaje je bila, da je zaradi nepazljivosti prišlo do požara v kuhinji POŠ Kompolje, ta pa se širi v sosednje prostore. Osebje šole opazi požar in takoj obvesti ReCO o nastali situaciji, ta pa proži poziv za domače društvo PGD Kompolje. Takoj se za potrebe komuniciranja z radiovezami aktivira Center Dobrepolje. Po proženju vseh ostalih društev se v bližini zgodi še prometna nesreča, pri kateri sta dve osebi huje poškodovani, eno vozilo pa se pri tem vname. Za pomoč pri prometni nesreči smo bili zadolženi člani PGD Zagorica in PGD Zdenska vas. PGD Zagorica pogasi goreči avtomobil, naše društvo pa opravi tehnično reševanje. Iz avtomobila je bilo potrebno rešiti oba poškodovanca, saj nista mogla sama zapustiti avtomobila. Po pravilih reševanja smo ponesrečenca odnesli z nosili na zbirno mesto ponesrečencev, kjer sta počakala na pomoč zdravniških služb. V tem času so člani ostalih PGD v šoli opravili notranje napade, saj je ostalo več oseb ujetih v notranjosti zaradi zadimljenosti in splošne panike. Požar jim je uspelo pogasiti, prav tako pa so rešili vse ujete. Vaja je bila zaključena po slabih dveh urah.
 
Vsi udeleženci vaje smo se nato zbrali na igrišču pred šolo, kjer sta nas nagovorila župan občine Dobrepolje g. Janez Pavlin in ravnatelj OŠ Dobrepolje g. Ivan Grandovec. Nato sta na kratko svoje poglede na vajo podala še vodja intervencije in poveljnik GZ Dobrepolje. Oba sta se strinjala, da je vaja v celoti dobro uspela, podrobno analizo vaje pa bo na prihajajoči seji opravilo poveljstvo GZ Dobrepolje.
 

Povezave

Preverite svoje znanje

Preveri znanje za tekmovanje

Klic v sili

Vremenska napoved