Zgodovina

Hitra povezava:


Gasilsko društvo Zdenska vas je bilo ustanovljeno leta 1926, na pobudo vaščanov po katastrofalnem požaru, ki je zajel skoraj celo vas. Pri tov. Antonu Perko v Zdenski vasi se je dne, 4.7.1926 sestal prvi občni zbor, katerega se je udeležila skoraj cela vas in tudi g. župan Jakob Prelesnik, kot zastopnik občine. Na njegov predlog so začeli z volitvami za vodilna mesta. Vodilna mesta tako zasedejo: načelnik Franc Erčulj, poveljnik Anton Perko, tajnik Jože Prelesnik, blagajnik Franc Klinc, odborniki Anton Hren, Josip Levstik, Ignac Strnad, Jože Vidrih in trobentač Jože Strnad. Na ustanovnem občnem zboru se vpiše 31 rednih članov.
 
  ustanovni zbor
 
Društvo je takoj začelo z delom. Že v naslednjem letu je g. kaplan Prisetnik blagoslovil gasilski dom. Takrat je bila tudi prva gasilska veselica v Zdenski vasi, katere so se udeležili gasilci Dobrepolja, Hočevja, Kompolj, Strug, Čateža, Ljubljane, Velikih Lašč in Grosuplja.
 
V začetku je imelo društvo ročno brizgalno, 80m cevi, 10 čelad, dve lestvi po 4m in nekaj garnitur oblek. Za prevoz brizgalne so uporabljali konjsko vprego. Leta 1932 so ob gasilskem domu skopali vodnjak, ki so ga uporabljali za čiščenje brizgalne in cevi.
 
Društvo je bilo zelo aktivno, imeli so veliko vaj, od društvenih do sektorskih v Kočevju. Vseskozi so se člani društva tudi gasilsko izobraževali. Hodili so na poveljniške tečaje v Ljubljano, Ribnico in Medvode.
 
Leta 1952 je bil gasilski dom obnovljen, saj je bil v vojni močno poškodovan. Že naslednje leto pa so se začeli pogovarjati o nabavi nove motorne brizgalne, ki bi zamenjala ročno. 1. oktobra 1955 se je želja izpolnila. Društvo je dobilo prvo motorno brizgalno Tomos - Savica, ki so jo kupili s pomočjo denarnih prispevkov vseh vaščanov. Kmalu za tem so kupili tudi voz za prevoz brizgalne.
 
Leta 1963 je bil obnovljen stolp gasilskega doma, zamenjali so tudi tla v garaži ter dotrajana okna. Naslednje leto je društvo razvilo svoj prvi prapor. V naslednjih leti so se v društvu začeli pogovarjati o močnejši brizgalni. Kupili so jo leta 1967 (Ziegler), tudi tokrat z lastnimi sredstvi in nabirko po vasi. Že naslednje leto pa je društvo po zaslugi zagnanega vodstva in takratnega predsednika Vidrih Adolfa pa tudi s pomočjo Občinske zveze Grosuplje kupilo gasilsko vozilo KOMBI IMV 1600. S tem je gasilsko društvo Zdenska vas postalo najbolj opremljeno in moderno društvo v dobrepoljski dolini. To je bilo priznanje za dolgoleten trud in aktivnost društva. Nabavili so tudi 18 novih svečanih uniform. V naslednjih letih so se začeli čedalje bolj ukvarjati z mladino in sestavili pionirsko desetino.
 
1975pionirji2
 
Kmalu se je pokazala potreba po popravilu in razširitvi gasilskega doma. Primanjkovalo je prostora za sestanke in seje, saj so se do sedaj dobivali po domovih. Tako so v letu 1976 začeli s pripravami za adaptacijo doma. Dom je bil temeljito prenovljen, tako da je od starega doma ostalo le nekaj sten. V spodnjem delu smo tako dobili nov prostor za orodjarno, v zgornjem delu pa prostor za shrambo opreme, sanitarije in sejno sobo, ki služi tudi v vaške in mladinske namene. Dela so bila v glavnem končana leta 1978. V naslednjih letih je društvo uredilo okolico gasilskega doma in zgradilo prostor za balinanje, kjer smo se v prostem času zbirali vsi vaščani. Pionirji so dobili malo motorno brizgalno Tomos, kar jih je še bolj pritegnilo v gasilske vrste. Tako so leta 1984 zmagali tako na občinskem kot na regijskem tekmovanju in se uvrstili na državno tekmovanje v Velenje, kjer so dosegli viden uspeh.
 
Kmalu za tem pa se je pokazala potreba po novem gasilskem vozilu, saj je bil ta že precej v letih. S skupnimi močmi in ob pomoči OGZ, KS Dobrepolje in drugih smo leta 1987 nabavili moderno gasilsko vozilo - avtocisterno Zastava GVC 16/24. Leta 1991 pa smo kupili še terensko vozilo Lada Niva in ga opremili s prikolico za prevoz motorne brizgalne in orodja.
 
Leta 1995 se je društvo vključilo v novoustanovljeno GZ Dobrepolje. Kasneje smo gasilski dom ponovno obnovili in izdelali svoj znak pripadnosti z motivom Sv. Antona in Lipovega gaja. Aktivnost društva je v teh letih samo še naraščala. To se je kazalo tudi na tekmovanjih, kjer smo vedno dosegali zelo dobre rezultate. Sestavili smo tudi žensko desetino članic, ki se je leta 2000 uvrstila na državno tekmovanje v Mariboru, kjer so izven konkurence dosegle 3. mesto.
 
V tem letu smo nabavili dihalne aparate AUER in pripadajočo zaščitno opremo. V prvi generaciji so se za nosilce IDA izšolali 4 člani društva. Leto kasneje smo razvili nov prapor, v letu 2003 pa nabavili novo moderno motorno brizgalno Ziegler – Ultra Power 8/8. Zaradi velikega števila mladih v društvu smo leta 2005 začeli z gradnjo gasilskega vadbenega platoja, ki je bil dokončan v naslednjem letu.
 
prevzemmb
 
Zaradi dotrajanosti dosedanjega gasilskega vozila Lada Niva smo v letu 2007 nabavili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva – GVM-1 Renault Trafic. Na občinskem in regijskem tekmovanju se je društvo ponovno odlično odrezalo, tako da sta se dve pionirski ekipi uvrstili na državno tekmovanje v Ravnah na Koroškem. Tudi tam so dosegli lepe rezultate.
 
Leta 2008 smo v uporabo dobili gasilsko vozilo Mercedes Atego z oznako GVC 16/24 in s tem zaokrožili posodobitev voznega praka. Ob tej priložnosti smo pripravili gasilsko taktično vajo, ki smo jo najprej izvedli v vasi Cesta, nato pa še v Zdenski vasi. S tem smo želeli preveriti operativno usposobljenost, hkrati pa krajanom prikazati delovanje gasilcev na intervenciji.
 
Vsako leto na velikonočni ponedeljek v Zdenski vasi poteka zaobljubljena procesija od kapelice proti cerkvi Sv. Antona v spomin na katastrofalen požar, ki je v letu 1902 uničil celotno vas. V letu 2012 smo z gasilsko parado obeležili 110 letnico požara.
 
Tudi v zadnjem času se kažejo rezultati dela mentorjev mladine. Tako smo se z gasilskimi enotami redno uvrščali na najvišja tekmovanja. V letu 2009 je ekipa mladincev zasedla 3. mesto na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji na Brdu pri Kranju. Sodelovali smo na državnem gasilskem tekmovanju leta 2012 na Ptuju, kjer so naše društvo uspešno zastopali pionirke in mladinci, ter na državnem gasilskem tekmovanju leta 2014 v Ormožu, kjer so uspešno tekmovale mladinke.
 
Društvo se torej vseskozi razvija in stremi k napredku. Člani redno izpopolnjujemo gasilsko znanje na raznih izobraževanjih in tečajih. Zaradi napredka pa se pokažejo tudi nove potrebe, tako da v društvu že načrtujemo gradnje nove garaže.
 
 
 

 

Jože Zrnec — dobitnik Kipca gasilca, ki je priznanje za izjemne zasluge v gasilski organizaciji

 
Gasilec je izurjen človek, katerega osnovna naloga je gasiti požare in pomagati ob nesrečah. Naloga gasilca je tudi razširjanje pozitivnih vrednot v družbi, vrline gasilca pa morajo biti: vztrajnost, marljivost, pozitiven odnos do sebe in okolice... Vse to in še več ima Jože Zrnec st. iz Zdenske vasi, ki je letos prejel eno izmed najvišjih priznanj za dolgoletno delo v gasilstvu. Zrnec je gasilec v PGD Zdenska vas že 56let, v gasilstvo je vstopil z osmimi leti.
 
zrnecj

G. Zrnec, kako se je vse skupaj začelo?

Kot otroci smo večkrat hodili okrog starejših gasilcev. Gledali smo, kaj počnejo, kako korakajo, kako rokujejo z opremo... Nam se je zdelo strašno zanimivo, ko so morali gasilci kam potiskati voz s črpalko, če so želeli gasiti. Otroci smo tudi večkrat opazovali, kako poteka gašenje požara. In postopoma smo tudi sami želeli postati člani, že zaradi samega druženja. Sicer opreme ni bilo toliko kot sedaj, imeli smo le nekaj cevi in ročnikov, ki sem jih že kot otrok na raznih vajah prenašal naokoli. Najbolj ponosni pa smo otroci bili, če smo lahko sodelovali v kakšni paradi. To je bilo nadvse imenitno...

Katere funkcije vse ste opravljali v teh letih?

Ko sem odslužil vojaški rok, sem postal član upravnega odbora tukaj v PGD Zdenska vas. Sem pa tudi dolgoletni poveljnik tega društva. Na tej funkciji sem bil kar 28 let. Leta 1969 sem bil izvoljen tudi za sektorskega poveljnika območja Dobrepolje. Takrat še nismo imeli svoje občine. Obstajala pa je Občinska gasilska zveza Grosuplje, ki je bila razdeljene na tri sektorje: na Grosuplje, Ivančno Gorico in Dobrepolje.

Sodelovali ste tudi pri ustanovitvi Gasilske zveze Dobrepolje, kajne?

Ja, ob odločitvi za svojo občino je bilo potrebno ustanoviti tudi Občinsko gasilsko zvezo. Lahko rečem, da sem sam kar precej pomagal Jožetu Lenarčiču in tako prispeval k ustanovitvi naše zveze. Nakar sem bil 2 mandata tudi poveljnik.

Vseh 56 let ste torej aktiven gasilec. Kako vam je to uspelo?

Moram reči, da mi brez dobrih sodelavcev in podpore družine ne bi uspelo. Ves čas smo se dobro razumeli in sodelovali. To je glavni vzrok, da mi je uspelo.

Ste kdaj šteli, pri koliko požarih ste sodelovali?

Mislim, da sem sodeloval pri približno 45 požarih, od tega sem jih približno 35 celo vodil. Vedno se ni vse izteklo po načrtih, vendar smo vedno storili vse, kar je bilo v naši moči.

Sodelovanje v gasilskih akcijah je seveda prostovoljno. Ali smo si ljudje danes zaradi hitrega tempa življenja še pripravljeni pomagati oz. imamo sploh čas pomagati en drugemu?

Moje mnenje je, da se Dobrepoljci znajo zelo dobro organizirati ob nesreči in še vedno vsi radi pristopijo na pomoč, kakor pač morejo: eni z denarjem, drugipa z delom.

V današnjih časih pa je potrebno velik poudarek dati tudi na izobraževanje.

Ja, sam sem v gasilstvu naredil vse tečaje. V gasilstvu sem se zelo izpopolnjeval. Gasilci namreč že dolgo ne gasimo samo požarov, ampak posredujemo tudi v raznih drugih intervencijah in zaradi tega moramo tudi širiti svoje znanje in izurjenost na praktično vseh področjih, ki spadajo v sklop zaščite in reševanja. Poleg osnovnega in nadaljevalnega tečaja, ki je pogoj za pridobitev čina gasilec se udeležujemo tudi usposabljanj za specialnost nosilca dihalnih aparatov, gašenje notranjih požarov, gašenje požarov v naravi in še mnogo drugih specialnosti, ki se zahtevajo za našo operativno usposobljenost. Ti tečaji se izvajajo na Centru za izobraževanje in usposabljanje na Ig-u in v Sežani pod vodstvom strokovno usposobljenih in izkušenih inštruktorjev. Nekatere tečaje izvedemo tudi v organizaciji domače zveze, da so ti stroški izobraževanja manjši.

V PGD Zdenska vas imate tudi veliko mladih, nadobudnih gasilcev.

Ja, za podmladek smo kar vseskozi dobro skrbeli, tako da nam mladih ne manjka. Našemu društvu so se pridružili na podoben način, kot jaz. Hodili so nas gledat, kako smo se pripravljali na različna tekmovanja, bilo jim je všeč in pridružili so se nam. Mladi se tudi danes radi družijo, še posebej pestro in razigrano pa je, ko se izvajajo vaje pred različnimi gasilskimi tekmovanji. So zelo pridni, delovni, tako da verjamem, da bodo še veliko dosegli.
 
zrnecjdobitniki

Skozi službovanje ste zagotovo prejeli kar nekaj nagrad, priznanj, pohval. Letos pa ste prejel prav posebno pohvalo za dolgotrajno delo v gasilski organizaciji KIPEC GASILCA. Kaj pa vam pomeni to priznanje?

Jaz sem na to visoko priznanje res ponosen in sem bil zelo presenečen, ko sem izvedel, da ga bom dobil. Kajti morate vedeti, da se to priznanje podeljuje res zaslužnim posameznikom in sem čutil, da si ga nisem zaslužil.

Boste aktiven gasilec tudi še naprej?

Kolikor bom mogel, bom še deloval in seveda kolikor bo v moji moči. Tako sedaj zastopam veterane v Gasilski zvezi Dobrepolje, vključen pa sem tudi v Regijo II. pri Gasilski zvezi Slovenije. Vsekakor pa lahko obljubim, da bom postoril še kaj, kar bo v dobrobit gasilcev in dobrobit občanov.

Jožetu Zrnecu st. hvala za pogovor, ter še veliko let uspešnega delovanja v gasilstvu. Na pomoč!
 
Časopis Naš kraj, junij 2008

Povezave

Klic v sili

Vremenska napoved